Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Jak budovat venkovská muzea

MAS Moravská brána neměla s budováním venkovských minimuzeí žádné předešlé zkušenosti. Při vzniku muzeí v Dolních Nětčicích a Týnem nad Bečvou proto přijala nabídku zkušeného Hranicka na účast v projektu spolupráce. V rámci projektu proběhl odborný seminář Jak budovat venkovská minimuzea a Hranicko odborně vedlo Moravskou bránu při budování jejich muzeí v Dolních Nětčicích a Týně nad Bečvou.

Dlouhodobé snahy o vybudování nových venkovských muzeí a síťování nových i již existujících muzeí na Hranicku existují již od roku 2009. Na počátku stál projekt financovaný z POV Olomouckého kraje 2009 nazvaný "Za poznáním Mikroregionu Hranicko" (nositel Mikroregion Hranicko), mezi jehož hlavní aktivity mimo jiné patřila příprava 5 muzejních expozic komunitní metodou Interpretace místního dědictví. Hned 4 z nich pak MAS Hranicko podpořila získáním dotací pro samotnou realizaci. Vzbuzený ohlas způsobil, že se na MAS záhy začali obracet další zájemci, díky čemuž v roce 2014 vznikly další 3 expozice. MAS Hranicko se tak dlouhodobě snaží o podporu sílícího trendu zhodnocování místního kulturního a historického dědictví formou budování stálých expozic a muzeí a má s touto činností bohaté zkušenosti, které sdílela nejen s MAS Moravská brána, ale i s širokou veřejností prostřednictvím odborného workshopu Jak budovat venkovská minimuzea.

Jak to tedy funguje?

Obec nebo případně jiný provozovatel musí mít představu o zaměření muzea, mít vhodné prostory, které může místní akční skupině pronajmout na dobu udržitelnosti (5 let od vybudování muzea) a musí pomoci s nutným předfinancováním a spolufinancováním projektu. MAS pak připraví Žádost o dotaci do opatření tzv. Projektů Spolupráce, dotačního titulu v rámci IV. osy LEADER Programu rozvoje venkova ČR určeného pouze MASkám na společné projekty 2 či více MAS z tuzemska i zahraničí.

Na začátku projektu muzea vznikají tzv. „libreta“, tedy odborně připravené koncepty celého muzea vč. vizualizace budoucí podoby, všech doprovodných textů, popisu kde co bude vystaveno, jaký nábytek se k tomu využije, celkově pak jaké hlavní téma, poselství bude muzeum přinášet. I velikostí skromnější expozice musí být dostatečně atraktivní a nesmí návštěvníka zahltit množstvím exponátů či strohých informací. Cílem není vymést všechny půdy v obci a sesbírat hromadu starých věcí, ale v historii hledat příběhy, osoby a odkazy, které dokáží pobavit a poučit i dnešního člověka. Důležité je také vydefinovat hned na začátku, na jaké cílové skupiny návštěvníků bude muzeum zaměřeno. Někdy je to víc dovnitř obce, určeno obyvatelům, rodákům a lidem z blízkého okolí, někde by zase měli nejvíce přicházet např. cykloturisté, právě jedoucí kolem.

Kromě samotné investiční části, která se většinou skládá ze stavební rekonstrukce dosud nevyužitých prostor, nákupu různých výstavních vitrín, panelů a dalšího nábytku, budování zázemí v podobě WC, různých kuchyňských koutků apod. jsou neméně zásadní výdaje i na tzv. „měkké aktivity“ zaměřené jednak na získávání znalostí pro lidi, kteří se na budování a provozu muzeí přímo podílejí, jednak pak na poli propagace, kdy MAS vidí ve vzniku husté sítě venkovských muzeí šanci odlišit se od okolních regionů a vytvořit z tohoto faktu atraktivní téma pro cestovní ruch.

Aktivity na poli vzdělávání a propagace

Vzdělávání probíhá formou jednodenních seminářů s odbornými lektory nebo formou vícedenních exkurzí, kdy zástupci Hranicka navštívili např. region Kyjovského Slovácka nebo Dolinu Malej Panwi v Polsku. Cílem je předání příkladů dobré, ale i třeba méně úspěšné praxe, vše jako poučení a inspirace pro vznikající muzea. V rámci projektu spolupráce proběhla exkurze Po stopách Bedřicha Smetany.

Zásadnější, ale i mnohem pestřejší jsou však aktivity zaměřené na propagaci a síťování muzeí. Zde se snaží MAS Hranicko i MAS Moravská brána kromě svých muzeí zahrnout a do spolupráce vtáhnout taktéž ostatní už existující expozice v území.

Ke každému projektu muzea vznikl leták, který představuje vždy právě vznikající expozice. Hlavní obsah tvoří fotografie a základní popis expozice, nechybí kontakty, otevírací doba a pár slov o projektu či MAS. MAS Hranicko vytvořila také specializovaný web www.regionhranicko.cz/muzea, na kterém zájemci najdou portréty všech 12 muzeí na Hranicku. Obdobný web mají i muzea Mohelnicka a nově i muzea Moravské brány. Kromě základních informací jako adresa, otevírací doba a kontakt obsahuje web textové představení expozic, fotogalerii, u některých pak i 3D prohlídku. Aktuálně je dokončen administrační systém, kdy si provozovatelé muzeí mohou sami doplňovat různé aktuality, pozvánky na akce či nové fotogalerie, nechybí také lokalizace na mapě. Cílem tohoto webu je koncentrovat nabídku muzeí na jednom místě, kde zájemce najde všechny potřebné informace, které byly doposud hodně roztříštěné či dokonce na webu zcela chyběly.

Mezi další možné propagační aktivity patří vzájemné propagační panely expozic, jednotné navigační cedule, kapesní průvodce po muzeích či zábavné hry. Prozatím do 6 vlastních muzeí MAS vytvořila jednotné plechové tabule „Navštivte muzea na Hranicku“, které návštěvníky jednoho muzea upozorní na existenci dalších 11 včetně lokalizace v mapě, adresy a otevírací doby. K navigaci turistů slouží také jednotný styl navigačních cedulí s názvem muzea a šipkou. V 6 obcích, kde MAS Hranicko provozuje dosud vybudovaná muzea je takovýchto cedulí hned 14. Všech 12 existujících expozic zahrnuje propagační sada, jejímž obsahem je 12 karet s barevnou fotografií, krátkým popisem, kontakty, otevírací dobou a lokalizací v mapě. Kartičky jsou spojeny karabinou se závěsem na krk. Průvodce bude nabízen turistům a zájemcům především v Informačním centru Moravská brána, v lázních a v expozicích provozovaných MASkou. Před dokončením je terénní hra s hracím plánem, tzv. hledačka, která návštěvníky láká k návštěvě expozic a zodpovězení otázek, které hra obsahuje. Při návštěvě také hráč obdrží do hracího plánu ozdobné razítko, na ty nejaktivnější, kteří takto navštíví všech 12 expozic, čeká v IC Moravská brána odměna věnovaná některým s provozovatelů muzeí.

Pozvánka Seminář

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Martina Zdráhalová, vedoucí SCLLD
tel.: 602 734 201
e-mail: martina.zdrahalova@mas-moravskabrana.cz

Ing. Marek Zábranský, manažer
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna