Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Muzea v Moravské bráně

O aplikaci www.filmovemuzeum.cz

Tento unikátní portál vznikl v roce 2015 rámci projektu spolupráce Hudební a filmová muzea MAS Hranicko a MAS Moravská brána s cílem přispět k zachování historické paměti regionu v oblasti hudby a filmu. Jedna z aktivit projektu zahrnovala plošný sběr historických filmových záznamů na filmech 8 a 16mm a VHS, které se ve zdigitalizované podobě umístily na portál www.filmovemuzeum.cz v podobě streamovaných videosekvencí přístupných přes internet. Přínos tohoto počinu je skutečně jedinečný. Pamětníci si mohou připomenout dobu svého mládí, zavzpomínat na zajímavé akce a na občany, kteří již mezi námi nejsou, ukázat svým dětem a vnoučatům, jak se žilo. Současná generace pak má možnost porovnávat, jak vypadaly a čím žily obce kdysi a dnes.

Myšlenka digitalizace historických filmových záznamů vznikla v obci Dolní Nětčice před více než 10 lety. Díky zájmové činnosti a koníčku místního rodáka pana Františka Laciny (*1932) v natáčení filmových záběrů obce vznikl postupem času poměrně objemný archiv historických záznamů obce. Archiv zahrnoval první černobílé filmové pásy 8mm a poté 16mm. Návazně, s postupem vylepšování techniky pro natáčení filmů, vnikaly záznamy na VHS kazetách. V neposlední době se záznamy ukládaly z kamery přímo na disk DVD a nově na SD kartu.

Díky velké podpoře místního zastupitelstva obce byla snaha tento archiv ochránit před zubem času a filmové záznamy zdigitalizovat a zpřístupnit pro naše občany a rodáky (případně i pro širokou veřejnost). První digitalizace některých filmů 16mm proběhla v naší obci před více než 8 lety. Záznamy byl na hraně použitelnosti, byly velmi špatně skladovány. Takto byl jejich záznam uchován pro další generace. Digitalizace byla uložena na disky DVD a ve více kopiích uskladněna v archivu obce. Disky DVD se distribuovaly mezi občany volným kopírováním. Tyto filmové záznamy na DVD discích (pouze cca 5 hodin záznamů) vytváří doprovodnou na každoročně pořádané akci „Setkání seniorů Dolních Nětčic“. Akce je pořádána obcí Dolní Nětčice ve spolupráci s místním občanským sdružením DOLNET (technická výpomoc). V letošním roce 2015 se jednalo o již 10. ročník této akce.

Nápad provést plnou digitalizaci archivu obce Dolní Nětčice dovedla zástupce občanského sdružení DOLNET (pana Miroslava Dohnálka a pan Michala Andrýska) až k myšlence napsat projekt nebo být součástí většího projektu, který by pomocí přístupných moderních technologií (streamování video obsahu) umožnil koncentrovat archiv obce Dolní Nětčice (aktuálně čítá 100 hodin záznamu) do filmové portálu přístupného přes veřejnou síť internetu. V rámci budoucího projektu bylo uvažováno zahrnout také obce mikroregionu Lipensko, Pobečví, Záhoří-Helfštýn a dále obce regionu Hranicko. Ve spolupráci s MAS Moravská Brána a MAS Hranicko (za významné podpory pana Františka Kopeckého) dala tato myšlenka vzniknout projektu „Hudební a filmové muzeum našich regionů“. Obec Dolní Nětčice významně finančně podpořila předfinancování aktivity projektu: Filmové muzeum na obecním úřadě v Dolních Nětčicích, nákup video-audio techniky pro externí promítání, portál Filmového muzea a zejména kompletní digitalizaci videoarchivu regionů MAS Moravská brána a Hranicko.

V rámci projektu se podařilo shromáždit přes 365 hodin záznamu od občanů, obcí a spolků. K vidění je tak více než 700 různých krátkých filmů a reportáží z akcí, oslav, poutí, biřmování, plesů a zábav, divadelních představení, vesnických zabíjaček, zahájení školního roku, zájezdů, pásem pro MDŽ, svateb, hasičských cvičení, sokolských sletů, spartakiád, a také záběry z prováděných investičních akcí v našich obcích či staré dokumentární filmy z území. Nejstarším záznamem je Sokolský slet z roku 1947.

Každý zájemce má zcela svobodný přístup ke zhlédnutí obsahu celé databáze digitálního archivu filmových záznamů z obou regionů. Filmy lze vyhledávat podle klíčových slov, obcí a roku vzniku a shlédnout je jednotlivě nebo jako filmovou smyčku, která může být puštěna občanům na akcích, setkáních seniorů, dětem ve školách pro doplnění výuky, apod. Filmová databáze je neustále doplňována dalšími nalezenými a dodanými záznamy.

 

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Martina Zdráhalová, vedoucí SCLLD
tel.: 602 734 201
e-mail: martina.zdrahalova@mas-moravskabrana.cz

Ing. Marek Zábranský, manažer
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna